Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - MATURA i EGZAMINY ZAWODOWE

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi organizowania i przeprowadzania egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)

Wszystkie informacje znajdują się w zakładkach MATURA oraz EGZAMINY ZAWODOWE.