Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W związku z małą ilością kandydatów do Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodzie Technik usług fryzjerskich oraz Technik żywienia i usług gastronomicznych - oddziały nie zostaną utworzone (zgodnie z Regulaminem Rekrutacji PZS nr 2 w Rumi)