Oficjalne zakończenie roku szkolnego odbyło się w dwóch turach. O godz. 9.00 na sali pojawili się uczniowie wszystkich klas z wyjątkiem III klas ZSZ. Do zebranych przemówiła dyrektor szkoły Halina Filińska, gratulując wszystkim ukończenia kolejnej klasy a szczególnie tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Oni otrzymali z rąk dyrekcji i wychowawców, dyplomy, książki i listy gratulacyjne skierowane do rodziców.O godz. 11.00 w sali gimnastycznej zebrali się absolwenci szkoły z klas III zawodowych. Dyrekcja i nauczyciele pożegnali uczniów klas kształcących się w zawodach kucharz, sprzedawca, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. Najlepszym uczniom, którzy wyróżnili się wysoką średnią ocen, zaangażowaniem na rzecz szkoły czy osiągnięciami sportowymi dyrektor szkoły oraz wychowawcy poszczególnych klas wręczyli nagrody i wyróżnienia. Dyrekcja, nauczyciele oraz młodsi koledzy i koleżanki życzyli absolwentom mądrych wyborów w dorosłym życiu oraz sukcesów w pracy.Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!