W dniu 23 czerwca 2017 roku w  „Hipolicie” odbyło się spotkanie z Paulem Quinn dyrektorem firmy YIT, z którą współpracujemy w ramach realizacji projektu "Młodzi na europejskim rynku pracy- praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii" (sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+). Szef firmy YIT spotkał się z dyrekcją szkoły, zespołem koordynującym przygotowanie młodzieży do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe oraz uczniami, którzy wyjadą do Irlandii wraz z opiekunami w lipcu 2017 roku. Paul Quinn opowiedział młodzieży, jak wyglądają praktyki zawodowe, opowiedział o możliwościach, jakie dają praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + oraz odpowiedział na szereg pytań uczniów.Podczas wizyty szef firmy YIT mógł zobaczyć szkołę, jej pracownie i standardy kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich profilu turystycznego, logistycznego i fryzjerskiego oraz kadra: Halina Filińska- dyrektor ZSP nr 2 w Rumi, Rafał Nowicki- koordynator projektu, Magdalena Furmańska- odpowiedzialna za przygotowanie kulturalno-pedagogiczne uczniów, Marta Ulatowska- odpowiedzialna za przygotowanie z języka angielskiego oraz opiekunowie podczas praktyk: Dorota Gaszta i Urszula Kordyńska.

 
Your International Training jest organizacją, która zajmuje się rozwojem zawodowym i edukacją w ramach europejskich projektów mobilności dla szkół średnich i uczelni wyższych na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Firma organizuje praktyki i staże zawodowe, których celem jest edukacja zawodowa, zdobywanie doświadczenia i umiejętności zawodowych, podniesienie kwalifikacji, poznawanie nowych metod kształcenia zawodowego, podnoszenie poziomu z języka angielskiego oraz poszerzanie perspektyw zawodowych, które dają możliwość lepszego znalezienia pracy przez młodych ludzi. Poza praktykami dla uczniów firma organizuje również profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli, job shadowing i teaching assignment oraz przygotowuje warsztaty kulturowe, dzięki którym można poznać kulturę, obyczaje i styl życia kraju, w którym odbywa się wymiana lub praktyka. Your International Training realizowała od trzech lat projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty i upowszechnia realizację swoich projektów w mediach społecznościowych. Firma ma swoją siedzibę w Mallow Co. Cork oraz biuro w Youghal w południowej Irlandii.