Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Uwaga Absolwenci!
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 roku należy składać u Wicedyrektorów szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2018 roku.