Konkurs adresujemy do młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych i członków organizacji młodzieżowych – pragnąc zachęcić ją do własnych poszukiwań historycznych. Zapraszamy do udziału również rodziców z dziećmi. Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga. Efekty pracy powinny zostać przedstawione społeczności lokalnej lub szkolnej.

Zgłoszenia do 20 kwietnia przez formularz internetowy: http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/rejestracja/43901,Rejestracja-uczestnikow.html

Nadsyłanie prac do komisji do 8 czerwca 2018 roku.

Regulamin http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/regulamin/44105,Regulamin-Konkursu-Niezwyciezeni-1918-2018-Pokolenia-Niepodleglej.html