Nasza szkoła wzięła udział w dwóch kampaniach społecznych "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" prowadzonej na rzecz integracji osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem ludzi widzących oraz " Twoja krew, moje życie" przyczyniając się do rozpowszechnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych. Za nasze zaangażowanie, wrażliwość i otwarcie na drugiego człowieka otrzymaliśmy tytuły: SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM ORAZ SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI. Uczniowie „Hipolita” co roku włączają się w szereg akcji, które mają na celu pomoc innym. Za okazywanie serca potrzebującym cała drużyna „Hipolita” otrzymuje podziękowania takie jak te przekazane w imieniu dzieci z Domu im. Janusza Korczaka w Gdańsku.

SKM C22718121312110 1 1 certyfikat krew

 certyfikat niewidomi