Tydzień Umiejętności Zawodowych po raz trzeci w Hipolicie. W ramach tego przedsięwzięcia, odwiedziło naszą Szkołę 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi. Uczniowie klas 8 SP oraz 3 klas Gimnazjów wzięli udział w warsztatach w czasie których, mogli bliżej poznać wybrane zawody w których, można się u nas kształcić oraz zaobserwować jakie umiejętności zawodowe są potrzebne w danej branży. Przygotowano warsztaty: Akademii Kulinarnej, gdzie sporządzano Włoskie Specjały, Hotelarsko-Kelnerski, Logistyczny, Turystyczny, Fryzjerski oraz przedstawiono zawód Technik Przemysłu Mody. Dodatkowo uczniowie skorzystali ze spotkania Doradcą Edukacyjno-Zawodowym w czasie którego, dowiedzieli się o ważnych zagadnieniach związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia i skorzystali z cennych porad.