Główny Inspektor Sanitarny wystosował do rodziców i opiekunów młodzieży list z prośbą o pomoc w walce z dopalaczami.

 

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców