Zgodnie z komunikatem otrzymanym od Zarządu Oddziału ZNP w Rumi, informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się strajk pracowników PZS nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi. Jednocześnie informuję, że szkoła będzie otwarta i dostępna, zaś uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę.

Z poważaniem

Halina Filińska – dyrektor szkoły