KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


mgr inż. Sylwia Pojawa
GABINET: parter, pokój nr 7
kontakt przez sekretariat szkoły: (58) 671 13 36


Godziny pracy:

poniedziałek: 8:15 - 9:30 oraz 14.00 - 15.00; od 9.30 do 14.00 - kontrola praktyk 

wtorek:  11:15 - 12:15  
środa:  07:55 - 12:55
czwartek:  09:40 - 13:40
piątek:  08:15 - 10:15 


Spotkanie z kierownikiem szkolenia praktycznego najlepiej umówić wcześniej telefonicznie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
- koordynowanie działań związanych z praktyczną nauką zawodu zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu
- współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu
- kooperacja z ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego celem zapewnienia uczniom klas wielozawodowych teoretycznego dokształcania zawodowego (w formie kursowej)  
- wspieranie młodocianych pracowników w interpretacji Kodeksu Pracy