KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


mgr inż. Elżbieta Rzepa
GABINET: parter, pokój nr 7
kontakt przez sekretariat szkoły: (58) 671 13 36


Godziny pracy:
wtorek:  8.00 - 12.00
środa:  12.00 - 16.00
czwartek:  12.00 - 16.00
piątek:  11.00 - 14.00


Spotkanie z kierownikiem szkolenia praktycznego najlepiej umówić wcześniej telefonicznie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:
- koordynowanie działań związanych z praktyczną nauką zawodu zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu
- współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu
- kooperacja z ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego celem zapewnienia uczniom klas wielozawodowych teoretycznego dokształcania zawodowego (w formie kursowej)  
- wspieranie młodocianych pracowników w interpretacji Kodeksu Pracy