HIPOLIT.INFO
TECHNIKUM
SZKOŁA ZAWODOWA
OFERTA EDUKACYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Historia Szkoy

dodano: 2011-12-09

Najstarsza cz obecnego Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi zostaa wybudowana w 1903 roku jako siedziba zakadu opiekuczego. Budynek ten zosta powanie uszkodzony w marcu 1945 roku, po wojnie odbudowany. W latach 1952-1977 budynek dawnego Zakadu Opiekuczego zajmowaa Szkoa Podstawowa nr 3. Usilne starania wadz miasta sprawiy, e Kurator Owiaty i Wychowania w Gdasku w dniu 21 marca 1977 roku powierzy organizacj Zasadniczej Szkoy Zawodowej panu in. Kazimierzowi Belingowi. W dniu 21 czerwca 1977 roku decyzj Kuratora Owiaty i Wychowania w Gdasku powoano Zasadnicz Szko Zawodow w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57. Obowizki dyrektora szkoy powierzono panu in. Kazimierzowi Belingowi, ktry obowizki te peni a do przejcia na emerytur w 1987 roku. W roku 1978 przy wydatnym zaangaowaniu nauczycieli: mgr Mariana Paligi i mgr Zbigniewa Muchy oraz uczniw wszystkich klas, wybudowano boisko do piki rcznej, koszykwki i piki siatkowej. Rok pniej dyrektor rozpocz remont generalny i modernizacj naszej placwki. Rosnce zainteresowanie absolwentw szk podstawowych nauk zawodu w naszej szkole byo gwnym powodem jej rozbudowy. W roku 1985 opracowano dokumentacj rozbudowy, ktra obejmowaa skrzydo mieszczce obecnie sale lekcyjne nr 15, 18 oraz sal do wicze gimnastycznych z zapleczem. Rozbudow naszej szkoy, rozpocz pan in. Kazimierz Beling, a kontynuowali j kolejni dyrektorzy: pani mgr Sabina Sadowska - Wjcik, a od 1993 roku pan mgr in. Piotr Woowski. Dziki ich pracy utworzono dziewi sal lekcyjnych, sal do wicze gimnastycznych oraz bibliotek. Po przebudowaniu holu powstay dwie sale lekcyjne do nauki przedmiotw zawodowych i lekcji religii oraz siownia. Na poddaszu utworzono sal komputerow, ktr w 2002 roku przeniesiono do sali nr 12 wyposaajc w nowoczesny sprzt komputerowy i audiowizualny. W roku jubileuszowym 1998, nadano Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rumi imi Hipolita Roszczynialskiego, patrioty, syna ziemi kaszubskiej. Hipolit Roszczynialski by wybitnym politykiem, dziaaczem samorzdowym i spoecznikiem. Rok szkolny 2002/2003 jest dla naszej szkoy rokiem szczeglnym poniewa w tym roku szkoa przeksztacia si w Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi. Do wietnoci szkoy swoj cik i wytrwa prac przyczynili si: in. Kazimierz Beling - dyrektor szkoy w latach 1977-1987, mgr Krystyna Wicawska - nauczyciel jzyka polskiego, mgr Sabina Sadowska-Wjcik - nauczyciel matematyki, w latach 1984-1988 wicedyrektor, a w latach 1988-1992 dyrektor szkoy. Przesza na emerytur i pracowaa na 1/2 etatu do 31.12.1997 r, Alicja Listkiewicz - pocztkowo gwna ksigowa, od 1988 r. sekretarz szkoy. Przesza na emerytur w 1992 roku.

(C) HIPOLIT.INFO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57
tel/fax (58) 671 13 36
e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl