HIPOLIT.INFO
TECHNIKUM
SZKOŁA ZAWODOWA
OFERTA EDUKACYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
NOWA STRONA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

HISTORIA SZKOŁY

dodano: 2014-10-21

Najstarsza część obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi została wybudowana w 1903 roku jako siedziba zakładu opiekuńczego. Budynek ten został poważnie uszkodzony w marcu 1945 roku, po wojnie odbudowany. W latach 1952-1977 budynek dawnego Zakładu Opiekuńczego zajmowała Szkoła Podstawowa nr 3. Usilne starania władz miasta sprawiły, że Kurator Oświaty i Wychowania w Gdańsku w dniu 21 marca 1977 roku powierzył organizację Zasadniczej Szkoły Zawodowej panu inż. Kazimierzowi Belingowi. W dniu 21 czerwca 1977 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 57. Obowiązki dyrektora szkoły powierzono panu inż. Kazimierzowi Belingowi, który obowiązki te pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1987 roku. W roku 1978 przy wydatnym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Mariana Paligi i mgr Zbigniewa Muchy oraz uczniów wszystkich klas, wybudowano boisko do piłki ręcznej, koszykówki i piłki siatkowej. Rok później dyrektor rozpoczął remont generalny i modernizację naszej placówki. Rosnące zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych nauką zawodu w naszej szkole było głównym powodem jej rozbudowy. W roku 1985 opracowano dokumentację rozbudowy, która obejmowała skrzydło mieszczące obecnie sale lekcyjne nr 15, 18 oraz salę do ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem. Rozbudowę naszej szkoły, rozpoczął pan inż. Kazimierz Beling, a kontynuowali ją kolejni dyrektorzy: pani mgr Sabina Sadowska - Wójcik, a od 1993 roku pan mgr inż. Piotr Wołowski. Dzięki ich pracy utworzono dziewięć sal lekcyjnych, salę do ćwiczeń gimnastycznych oraz bibliotekę. Po przebudowaniu holu powstały dwie sale lekcyjne do nauki przedmiotów zawodowych i lekcji religii oraz siłownia. Na poddaszu utworzono salę komputerową, którą w 2002 roku przeniesiono do sali nr 12 wyposażając w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. W roku jubileuszowym 1998, nadano Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rumi imię Hipolita Roszczynialskiego, patrioty, syna ziemi kaszubskiej. Hipolit Roszczynialski był wybitnym politykiem, działaczem samorządowym i społecznikiem. Rok szkolny 2002/2003 jest dla naszej szkoły rokiem szczególnym ponieważ w tym roku szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi. Do świetności szkoły swoją ciężką i wytrwałą pracą przyczynili się: inż. Kazimierz Beling - dyrektor szkoły w latach 1977-1987, mgr Krystyna Więcławska - nauczyciel języka polskiego, mgr Sabina Sadowska-Wójcik - nauczyciel matematyki, w latach 1984-1988 wicedyrektor, a w latach 1988-1992 dyrektor szkoły. Przeszła na emeryturę i pracowała na 1/2 etatu do 31.12.1997 r, Alicja Listkiewicz - początkowo główna księgowa, od 1988 r. sekretarz szkoły. Przeszła na emeryturę w 1992 roku.

(C) HIPOLIT.INFO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57
tel/fax (58) 671 13 36
e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl