Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Samorząd uczniowski 2019/2020

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą następujące osoby: 

Jan Podwojski  - przewodniczący 

Mateusz Frankiewicz - z-ca przewodniczącego

Daria Wenta - sekretarz 

samorzd 2019 2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 opiekunką Samorządu Uczniowskiego jest Magdalena Karczewska-Wysocka. Samorząd inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych. Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.