Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik żywienia i usług gastronomicznych
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

 

Zawód: 343404 

Podbudowa:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie kucharz.

Liczba semestrów: 4 (2 lata).

Tryb: zaoczny.

Kwalifikacje: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY UMOŻLIWIA:

  • zatrudnienie  w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach,  w restauracjach na promach i statkach, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w organizacjach ochrony konsumenta, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i  agroturystycznych.
  • uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.