Zebrania z Rodzicami

13.09.2018r. g. 17.00

Wszystkie klasy

13.09.2018r. g. 18.00

Zebranie trójek klasowych

21.11.2018r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. IV ( oceny przewidywane I okres )

18.12.2018r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. I, II, IIIT, BSIS ( oceny przewidywane I okres)

18.03.2019r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. IV ( oceny przewidywane roczne)

15.05.2019r. g. 17.00 + konsultacje

Kl. I, II, IIIT, BSIS ( oceny przewidywane roczne)

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

 

Dobry Start-ulotka

Dobry Start-plakat