Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja letnia 2022

  • część pisemna 21.06 (wtorek) formuła 2017

godzina/czas trwania

kwalifikacja

10:00 60 minut

AU.26 Projektowanie fryzur sala 106

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów sala 106

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów sala 106

12:00 60 minut

AU.32 Organizacja transportu sala 111

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych sala 111

TG.13  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  sala 111                                                 

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych sala 111

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych sala 111

  • część praktyczna wersja „d” 20.06 (poniedziałek) formuła 2017

godzina

kwalifikacja/czas trwania

9:00

AU.22  Obsługa magazynów/120 minut  sala 106                                       

AU.26 Projektowanie fryzur/120 minut  sala 106

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów/120 minut  sala 106

9:00

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji/150 minut  sala 15                                               

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych/150 minut  sala 15                                              

13:00

AU.32 Organizacja transportu /120 minut  sala 106

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych/120 minut  sala 106

13:00

 

TG.13   Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  /150 minut  sala 111                                              

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych /150 minut  sala 111                                            

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych /150 minut  sala 111

  • część praktyczna wersja „w” 22.06 (środa) formuła 2017

godzina

kwalifikacja/czas trwania

9:00

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych sala c8

 


Komunikat o przyborach pomocniczych - część pisemna Formuła 2017
 

Komunikat o przyborach pomocniczych - część praktyczna Formuła 2017

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja letnia 2022 formuła 2019

  • część pisemna EGZAMIN PISEMNY KOMPUTEROWY 2 lub 3.06.2022 (czwartek, piątek)

zmiany/czas trwania 60 minut

kwalifikacja

8:00

10:30

13:00

15:30

szczegóły harmonogramu w dzienniku elektronicznym:

 Librus – Organizacja szkoły – pliki szkoły 

  • część praktyczna wersja „d” 1.06.2022 (środa)

godzina

kwalifikacja/czas trwania

9:00

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 150 min sale: c3, 106, 203

9:00

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 180 min sala 111

9:00

 

SPL.01 Obsługa magazynów 120 min sale: 12, 13, 25, 26, 27

  • część praktyczna wersja „w

kwalifikacja/czas trwania

terminy

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 150 min

szczegóły harmonogramu w dzienniku elektronicznym:

 Librus – Organizacja szkoły – pliki szkoły 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 120 min

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 180 min

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 180 min

Pozostałe kwalifikacje: BUD.12, DRM.04, DRM.05, ELE.02, MOT.01, MOT.02, MOT.03, MOT.05, OGR.02

*egzamin praktyczny zorganizowany w innych ośrodkach egzaminacyjnych, szczegóły harmonogramu dostępne na indywidualnych kontach zdających

Komunikat o przyborach pomocniczych - część pisemna Formuła 2019

Komunikat o przyborach pomocniczych - część praktyczna Formuła 2019

Formuła 2019 Jawne zadania egzaminacyjne

 

 

 formuła 2017 https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

 formuła 2019 https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Egzamin zawodowy Formuła 2019