Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Komunikat o przyborach pomocniczych- część pisemna sesja zima 2023

Komunikat o przyborach pomocniczych - część praktyczna sesja zima 2023

 

Opłata za egzamin sesja zima 2023 dotyczy absolwentów BSIS

 Przed egzaminem należy donieść pokwitowanie opłaty

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja zima 2023 formuła 2019

  • część pisemna EGZAMIN PISEMNY KOMPUTEROWY 10.01.2023 (wtorek)

zmiany/czas trwania 60 minut

kwalifikacja

8:00

10:30

13:00

15:30

szczegóły harmonogramu w dzienniku elektronicznym:

 Librus – Organizacja szkoły – pliki szkoły 

  • część praktyczna wersja „d” 9.01.2023 (poniedziałek)

godzina

kwalifikacja/czas trwania

9:00

FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur 120 min

9:00

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 120 min

 

9:00

 

SPL.01 Obsługa magazynów 120 min

9:00

 

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 120 min

9:00

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 150 min

9:00

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 150 min

9:00

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 180 min

13:00

SPL.04 Organizacja transportu 120 min

13:00

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 150 min

13:00

HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 150 min

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

sesja zima 2023

  • część pisemna 10.01.2023 (wtorek) formuła 2017

godzina/czas trwania

kwalifikacja

12:00 60 minut

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  • część praktyczna wersja „d” 9.01.2023 (poniedziałek) formuła 2017

godzina

kwalifikacja/czas trwania

9:00

TG.13   Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  /150 minut 

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych/150 minut 

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych /150 minut 

13:00

AU.32 Organizacja transportu /120 minut 

13:00

 

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych /150 minut 

 

 

Przydatne linki: