Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Egzaminy zawodowe
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Więcej informacji znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

Egzamin zawodowy Formuła 2019