Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Monter kadłubów jednostek pływających
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Chcesz w przyszłości pracować w stoczniach w Polsce lub Europie?

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu montażu, modernizacji kadłubów okrętowych. Bądź przygotowany do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się budową i remontami jednostek pływających oraz konstrukcjami stalowymi.

 

Klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna. 

Okres nauki:  3 lata.

 

Tryb nauki: 

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole,
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

 

WAŻNE:

 • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczniowie dostarczają do szkoły w momencie potwierdzenia woli przyjęcia wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – zgodnie z terminami rekrutacyjnymi.

 

U nas nauczysz się:

 • wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
 • prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających,
 • wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających,
 • przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania,
 • wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • w PZG Stoczni Wojennej,
 • w innych stoczniach, w szczególności w wydziałach obróbki, prefabrykacji lub montażu kadłubów jednostek pływających, ślusarniach stoczniowych,
 • w przedsiębiorstwach produkujących spawane konstrukcje stalowe,
 • na pochylniach, podnośnikach, w dokach, w kadłubowniach stoczni remontowej,
 • w zakładach związanych z produkcją okrętową,
 • w zakładach związanych z remontami kadłubów okrętowych.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie : 

 • TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających - klasa III.

 

Egzaminy:

Nauka zawodu kończy się obowiązkowym egzaminem organizowanym przez OKE w Gdańsku.

 

Więcej informacji o zawodzie znajdziesz :