Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

 

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY

TERMIN

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego
z języka angielskiego

    

W. Ptak - Fedyk

środa, godz. 14.05

Koło Taneczne

W.Kunikowska

czwartek, godz. 12.25 – 13.10

Grupa Biblijna

Zespół katechetów

od grudnia wtorek , godz. 15.00

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych fryzjerskich

Zespół nauczycieli zawodów fryzjerskich

piątek, godz. 15.05 – 15.50