Nazwisko i imię

Nauczane przedmioty

Arent Magdalena

matematyka

Banasik Maria

wiedza o kulturze

Becker Anna

chemia, przedmioty zawodowe logistyczne

Bigoszewska Agata

wychowanie fizyczne

Blok-Krampa Magdalena

język niemiecki,przedmioty

zawodowe gastronomiczne

Brakowska Joanna

wicedyrektor, geografia

Czaplewska-Żołnowska Barbara

język polski

Dosz Kinga

przedmioty zawodowe fryzjerskie

Filińska Halina

dyrektor szkoły

Furmańska Magdalena

zawodowe turystyczne

Gadomska Dorota

 język angielski

Gaszta Dorota

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Janusz Małgorzata

matematyka

Juchnowicz Grażyna

matematyka

Kałuska Elżbieta

język polski

Karczewska-Wysocka Magdalena

 przedmioty mechaniczne

Kaźmierczak-Buławska Jolanta

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

Klonowski Dariusz

wychowanie fizyczne, bhp

Kołosowska Anna

 wychowanie fizyczne

Kordyńska Urszula

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Kosecki Krzysztof

matematyka

Krampa Tomasz

geografia

Krawczyk Wioletta

wychowanie fizyczne

Kuchanny-Ardigo Dorota

biologia

Kunikowska Wioletta

wychowanie fizyczne

Leszczyńska Agnieszka

przedmioty zawodowe turystyczne

Leszega Karolina

przedmioty zawodowe fryzjerskie

Lewandowska Magdalena

psycholog

Lisowska Katarzyna

wicedyrektor, historia, wos

Madeksza Bożena

zawodowe turystyczne

Michałowska Dorota

przedmioty fryzjerskie

Nowicki Rafał

przedmioty zawodowe turystyczne,

historia

Panek Tomasz

informatyka,etyka,

historia,wos

Plewińska Małgorzata

przedmioty zawodowe fryzjerskie

Pojawa Sylwia

kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe ekonomiczne

i logistyczne

Ptak-Fedyk Wioletta

język angielski, fizyka

Richert Joanna

nauczyciel bibliotekarz

Romel Katarzyna

 przedmioty zawodowe ekonomiczne

Rzepa Elżbieta

przedmioty zawodowe

Rzepa Małgorzata

zawodowe handlowe

Sanecka Barbara

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Smolarek Barbara

geografia, bibliotekarz

Tomaszewska Sylwia

religia

Ulatowska Marta

język angielski

ks.Weigelt Piotr

religia

Więcek-Muc Anita

język angielski

Więcek Małgorzata

przedmioty zawodowe gastronomiczne

Zawadzki Artur

religia

Żochowska Marianna

język angielski