Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Nauczyciele
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2021-2022

Lp. Nazwisko Imię Przedmiot
1 ANDERWALD MARIA WYCHOWANIE FIZYCZNE
2 BANASIK MARIA JĘZYK POLSKI, PLASTYKA
3 BARAN MARCIN PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE
4 BARANOWSKI  MARCIN PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE
5 BENDYKOWSKA KAROLINA JĘZYK POLSKI
6 BIGOSZEWSKA AGATA WYCHOWANIE FIZYCZNE
7 BLOK-KRAMPA MAGDALENA JĘZYK NIEMIECKI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE
8 BŁAUT JOANNA JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WDŻ
9 BRAKOWSKA JOANNA WICEDYREKTOR, GEOGRAFIA
10 CHMIELEWSKA WIOLETTA MATEMATYKA
11 CHWAŁEK ANNA JĘZYK POLSKI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
12 CICHOWSKA  LONGINA MATEMATYKA
13 CZAPLEWSKA-ŻOŁNOWSKA BARBARA JEZYK POLSKI
14 CZARKOWSKA HANNA PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁU MODY
15 CZUFRYN EWA PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁU MODY
16 DALECKA EMILIA JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI
17 DAWIDOWSKI JERZY PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁU MODY
18 DOSZ  KINGA PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE
19 DROZDOWSKA MARTA BIBLIOTEKA
20 FILIŃSKA HALINA DYREKTOR, WYCHOWANIE FIZYCZNE
21 GADOMSKA DOROTA JĘZYK ANGIELSKI
22 GASZTA DOROTA PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE, HISTORIA 
23 GLINKA AGNIESZKA JĘZYK NIEMIECKI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE
24 GNIEWKOWSKA IWONA MATEMATYKA
25 GRZYMKOWSKA EWA JĘZYK ANGIELSKI
26 HUK ANNA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
27 KACPRZYCKA DOROTA JĘZYK ANGIELSKI
28 KACZMARCZYK JAROSŁAW PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
29 KACZYŃSKI KRZYSZTOF PRZEDMIOTY ZAWODOWE MECHANICZNE
30 KARNIKOWSKA DOROTA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
31 KASPRZAK ALEKSANDRA PSYCHOLOG 
32 KAŹMIERCZAK-BUŁAWSKA JOLANTA WICEDYREKTOR, JĘZYK POLSKI, WDŻ
33 KOŁOSOWSKA ANNA WYCHOWANIE FIZYCZNE
34 KORDYŃSKA URSZULA PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE
35 KRAMPA TOMASZ GEOGRAFIA, PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE, hotelarskie
36 KRASIŃSKA BARBARA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
37 KRASIŃSKI PAWEŁ PRZEDMIOTY W ZAWODZIE: MONTER KADŁUBÓW JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH, MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
38 KRAWCZYK WIOLETTA WYCHOWANIE FIZYCZNE
39 KUNIKOWSKA WIOLETTA WYCHOWANIE FIZYCZNE
40 KURGAN MARTA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
41 KUŹBA JOANNA CHEMIA, MATEMATYKA
42 LESZCZYŃSKA AGNIESZKA PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE, EKONOMICZNE
43 LESZEGA KAROLINA PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE
44 LISEWSKA-WIŚNIEWSKA ANNA PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE
45 LISOWSKA KATARZYNA WICEDYREKTOR, HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WOS
46 MADEKSZA BOŻENA PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE,TURYSTYCZNE, EDUKACJE DLA BEZPICZEŃSTWA
47 MALLEK BEATA BIOLOGIA, PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE
48 MAŁEK ŁUKASZ PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
49 MARCIŃSKA-GAFFKE MARZENA PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁU MODY
50 MICHAŁKIEWICZ KATARZYNA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
51 MOSIONEK MAŁGORZATA MATEMATYKA
52 MOSKALEWICZ TOMASZ PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
53 NECEL-LEWANDOWSKA DANUTA HISTORIA
54 NOWICKI RAFAŁ HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE
55 PANEK TOMASZ HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, INFORMATYKA
56 PINIAŃSKA IZABELA JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK ROSYJSKI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
57 PLEWIŃSKA MAŁGORZATA JĘZYK ROSYJSKI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE FRYZJERSKIE
58 POJAWA SYLWIA KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO, PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE, EKONOMICZNE
59 PRYCZKOWSKA DOROTA DORADCA ZAWODOWY, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
60 PTAK-FEDYK WIOLETTA JĘZYK ANGIELSKI, FIZYKA
61 RICHERT JOANNA BIBLIOTEKA 
62 ROMEL KATARZYNA PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
63 RUSIK TOMASZ PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE W ZAWODZIE - TECHNIK USŁUG GASTRONOMICZNYCH
64 RZEPA ELŻBIETA PRZEDMIOTY ZAWODOWE HANDLOWE
65 RZEPA MAŁGORZATA PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE, PRZEDMIOTY ZAWODOWE HANDLOWE
66 SCHRÖDER MICHAŁ PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PODSTAWY HANDLU
67 SKURCZYŃSKA ANGELIKA JĘZYK POLSKI
68 SŁOMSKI BARTŁOMIEJ PRZEDMIOTY ZAWODOWE HOTELARSKIE
69 SOBOLEWSKI MICHAŁ WYCHOWANIE FIZYCZNE
70 SOCHA MAGDALENA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TURYSTYCZNE
71 SOSNOWSKA DANUTA MATEMATYKA
72 STEFANOWSKA MIROSŁAWA MATEMATYKA, INFORMATYKA
73 SZULKOWSKA EDYTA MATEMATYKA
74 ŚLEDZIŃSKA-PŁOTCZYK AGATA INFORMATYKA
75 TARCZYŃSKI PIOTR JĘZYK ANGIELSKI
76 TOMASZEWSKA SYLWIA RELIGIA
77 TORRENS FERNANDO JĘZYK HISZPAŃSKI
78 ULATOWSKA MARTA JĘZYK ANGIELSKI, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
79 WIĘCEK MAŁGORZATA PRZEDMIOTY ZAWODOWE GASTRONOMICZNE I HOTELARSKIE
80 WIĘCEK-MUC ANITA JĘZYK ANGIELSKI, PRZEDMIOTY ZAWODOWE ODZIEŻOWE
81 WILUSZ  ALINA JĘZYK POLSKI
82 WOŹNIAK BARTŁOMIEJ GEOGRAFIA
83 WOŹNIAKOWSKA GRAŻYNA PEDAGOG
84 WÓJTOWICZ ALEKSANDRA WYCHOWANIE FIZYCZNE
85 WULGARIS ANDREAS  HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WOS
86 ZAWADZKI ARTUR RELIGIA, PRZEDMIOTY ZAWODOWE LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE
87 ZINKA JAKUB RELIGIA
88 ZJAWIŃSKA  AGNIESZKA PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRZEMYSŁU MODY
89 ŻOCHOWSKA MARIANNA JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

Wychowawcy klas w roku 2021/2022

 

Klasy I

Klasa

Typ

Profil

Wychowawca

I A

T

technik żywienia i usług gastronomicznych

Urszula Kordyńska

I B

T

technik logistyk

Katarzyna Romel

I C

T

technik organizacji turystyki/technik spedytor

Agata Bigoszewska

I D

T

technik usług fryzjerskich

Karolina Bendykowska

I F

T

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Barbara Krasińska

I G

BSIS

fryzjer

Anna Kołosowska

I H

BSIS

wielozawodowa

Bartłomiej Woźniak

I J

BSIS

mechanik pojazdów samochodowych/fryzjer

Michał Schröder

I K

BSIS

kucharz

Andreas Wulgaris

I L

BSIS

monter kadłubów pływających/mechanik-monter maszyn i urządzeń

Paweł Krasiński

I M

BSIS

wielozawodowa

Wioletta Ptak-Fedyk

I N

BSIS

sprzedawca

Alina Wilusz

 

 

Klasy II

Klasa

Typ

Profil

Wychowawca

II A

T

technik żywienia i usług gastronomicznych

Małgorzata Więcek

II B

T

technik logistyk

Tomasz Moskalewicz

II C

T

technik organizacji turystyki

Marcin Baran

II D

T

technik usług fryzjerskich

Małgorzata Plewińska

II E

T

technik spedytor

Agnieszka Leszczyńska

II F

T

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Dorota Gadomska

II G

BSIS

fryzjer

Beata Mallek

II H

BSIS

wielozawodowa

Michał Sobolewski

II J

BSIS

mechanik pojazdów samochodowych

Maria Anderwald

II K

BSIS

kucharz

Bożena Madeksza

II M

BSIS

sprzedawca

Michał Schröder

 

 

 

 

 

Klasy III

Klasa

Typ

Profil

Wychowawca

III A

T

technik żywienia i usług gastronomicznych

Dorota Pryczkowska

III B

T

technik logistyk

Iwona Gniewkowska

III C

T

technik organizacji turystyki

Rafał Nowicki

III D

T

technik spedytor/ technik usług fryzjerskich

Joanna Kuźba

III E

T

technik hotelarstwa

Anna Chwałek

III F

T

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Danuta Necel-Lewandowska

III G

BSIS

fryzjer

Aleksandra Wójtowicz

III H

BSIS

kucharz/sprzedawca

Sylwia Tomaszewska

III J

BSIS

mechanik pojazdów samochodowych

Wioletta Kunikowska

III K

BSIS

wielozawodowa

Mirosława Stefanowska

III L

T

technik spedytor

Artur Zawadzki

III M

T

technik żywienia i usług gastronomicznych

Małgorzata Mosionek

III N

T

technik logistyk

Edyta Szulkowska

III P

T

technik usług fryzjerskich

Kinga Dosz

III R

T

technik organizacji turystyki

Angelika Skurczyńska

III S

T

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Joanna Błaut

III T

BSIS

fryzjer

Karolina Leszega

III W

BSIS

wielozawodowa

Marianna Żochowska

III X

BSIS

kucharz/sprzedawca

Anita Więcek-Muc

 

Klasy IV

Klasa

Typ

Profil

Wychowawca

IV A

T

technik obsługi turystycznej/technik usług fryzjerskich

Marta Ulatowska

IV B

T

technik spedytor/technik żywienia i usług gastronomicznych

Tomasz Krampa

IV C

T

technik logistyk

Tomasz Panek

IV D

T

technik hotelarstwa/technik przemysłu mody

Emilia Dalecka