Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - POWERVET
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 2

Praktyki w Hiszpanii szansą rozwoju umiejętności kulinarnych i spedycyjnych uczniów rumskiego Hipolita

Numer identyfikacyjny projektu  2019-1-PL01-KA102-062837

Całkowita kwota dofinansowania 376857,32 zł

 

Mamy przyjemność przedstawić kandydatów wyłonionych w wyniku rekrutacji, do pierwszej mobilności projektu POWER VET, którzy planowo wyjadą na praktyki w hiszpańskich firmach w październiku 2021 roku:

ZAWÓD TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Drabik Aniela
 2. Franiak Mateusz
 3. Gappa Dorota
 4. Müller Dominika
 5. Naczk Amelia
 6. Podwojski Jan
 7. Rekiel Michał
 8. Rozgowska Wiktoria

ZAWÓD: SPEDYTOR

 1. Czaja Nikola
 2. Frankiewicz Mateusz
 3. Hirsch Martyna
 4. Januszewska Martyna
 5. Konkel Tomasz
 6. Krauze Sebastian
 7. Lange Łukasz
 8. Sałatowski Daniel

LISTA REZERWOWA:

 1. Kunikowski Kacper
 2. Bujak Weronika
 3. Hoeft Michał

Koordynator projektu: Dorota Gaszta

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 2

 

Numer identyfikacyjny projektu  2019-1-PL01-KA102-047709

Całkowita kwota dofinansowania 74416.00 EUR

 

            W październiku 2019 r. została podpisana umowa dotycząca nowego projektu finansowanego przez Unię Europejską, w której głównym beneficjentem są uczniowie uczęszczający do klasy technik żywienia i usług gastronomicznych oraz spedytor, na lata 2019 – 2021.

Najważniejszym celem projektu jest kształcenie uczniów, które pomoże zniwelować różnice wynikające z pochodzenia oraz zapewni bardzo dobre przygotowanie zawodowe równoznaczne ze znalezieniem pracy. Z tego powodu szkoła kładzie nacisk na podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, co idzie w parze ze zdobywaniem doświadczenia przez młodzież na praktykach, która będzie mogła wykorzystać zdobytą wiedzę za granicą po powrocie do Polski oraz łatwiej zdobyć pracę dzięki nowym umiejętnościom. Dzięki praktykom zagranicznym nastąpi doskonalenie procesu uczenia się i nauczania poprzez obserwację sposobu uczenia się i nauczania w innym kraju - w Hiszpanii oraz wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

Nowa wiedza i doświadczenie, to nowe możliwości w pracy, to osiągnięcia w konkursach, to także kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na wielokulturowość Europy, która będzie się przekładać na codzienne życie w kraju. Nasza szkoła potrzebuje płaszczyzny porównawczej z dobrymi praktykami kształcenia zawodowego. Chcielibyśmy zderzyć nasz model nauczania z wymaganiami europejskich pracodawców i zweryfikować postawy i wiedzę uczniów i nauczycieli w środowisku międzynarodowym. Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada podnoszenie własnych kwalifikacji, dalsze szkolenie zawodowe, co pozwoli w przyszłości łatwiej adaptować się do nowych wymogów rynku pracy. Rozwój zrównoważonej współpracy transgranicznej pozwoli na pozyskanie informacji o systemach edukacji, pracy i zatrudnienia w Hiszpanii, pozwoli na nawiązanie kontaktów międzynarodowych na płaszczyźnie uczniów i opiekunów, umożliwi na zweryfikowanie metod i narzędzi pracy ze stażystami w miejscach pracy. Nowoczesne technologie używane w przemyśle, przedsiębiorstwach branżowych i firmach specjalistycznych poszerzą wiedzę uczniów w kształconych zawodach.

Uczniowie będą zdobywać nowe doświadczenia w czasie dwóch mobilności: w roku 2020 i 2021 w miejscowości Valencia oraz San Sebastian w Hiszpanii.

Koordynatorem projektu jest p. Dorota Gaszta, ewaluatorem – p. Urszula Kordyńska.

power hiszpania 2

power hiszpania

W dniach 23-26 maja 2019 roku odbyła się wizyta monitorująca praktyki młodzieży w Irlandii w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe, w której uczestniczył koordynator projektu - Rafał Nowicki. Celem wizyty w Irlandii było sprawdzenie warunków praktyk i zakwaterowania młodzieży wyjeżdżającej do innego kraju na miesięczną praktykę zawodową. Szkoła dokłada starań dotyczących zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży, dlatego ważne było sprawdzenie u jakich rodzin zamieszkują uczniowie szkoły. Zostały odwiedzone i sprawdzone zakłady pracy, w których odbywają się praktyki zawodowe uczniów. Koordynator przeprowadził również rozmowy z pracodawcami i uczniami w zakładach pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/powervet#sigFreeId6b1ceab108

Od 6 maja 2019 roku uczniowie „Hipolita” z klas o profilu fryzjerskim, turystycznym i logistycznym przebywają w Irlandii gdzie odbywają miesięczną praktykę zawodową w miejscowości Sligo.Uczniowie wylecieli do Irlandii w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+, sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.  W czasie pobytu w Irlandii uczniowie nie tylko zdobywają doświadczenie w ramach swojego zawodu podczas staży zawodowych w firmach irlandzkich. Dzięki tym praktykom uczniowie poznają unijny rynek pracy, poznają nowe środowisko zawodowe, zdobywają nowe umiejętności praktyczne. W tym czasie odbywają również szkolenie z języka angielskiego podczas przygotowanego dla nich kursu języka angielskiego. Mogą w ten sposób podnieść swój poziom językowy. Młodzież uczestniczy również w wycieczkach krajoznawczych w ramach przygotowanego dla nich pakietu kulturalnego. Uczniowie zwiedzają ciekawe miejsca w Irlandii, poznają kulturę, historię i zwyczaje kraju goszczącego. Obecnie podczas pobytu w Irlandii przebywa grupa dwudziestu uczniów wraz z opiekunami. Koordynatorem projektu jest nauczyciel Rafał Nowicki. Praktyki zawodowe, pobyt uczniów w rodzinach goszczących oraz program językowy i kulturowy zapewnia irlandzki partner, firma Your International Treining. 

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/powervet#sigFreeId15369334f6

W dniu 5 maja 2019 roku uczniowie z HIPOLITA w Rumi kształcący się w zawodach technik logistyk i technik usług fryzjerskich oraz technik obsługi turystycznej wylecieli na zagraniczne praktyki zawodowe do Sligo w Irlandii „Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to kolejny projekt unijny na zasadach programu Erasmus+ realizowany w naszej szkole, z którego korzystają uczniowie HIPOLITA, jako beneficjenci. Na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie uczestników projektu żegnali rodzice wraz z koordynatorem projektu Rafałem Nowickim. Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma zapewniony  kurs językowy i pedagogiczny, przelot do Irlandii, zakwaterowanie u irlandzkich rodzin i wyżywienie podczas pobytu w Irlandii, a przede wszystkim udział w miesięcznych praktykach zawodowych u irlandzkich przedsiębiorców, intensywny kurs języka angielskiego, lokalny transport i opiekę ze strony partnera - Your International Treining oraz nauczycieli ze szkoły. Razem z uczniami i ich opiekunami w tym samym czasie, do Irlandii wylecieli też uczniowie z Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/powervet#sigFreeId8b8639cf97

 

W dniu 26 kwietnia 2019 r., w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie przez uczniów umów dla wyjeżdżających do Irlandii na praktyki zawodowe „Z rumskiego Hipolita do Europy- zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Był to kolejny etap przygotowań do wyjazdu, który rozpoczął się jesienią 2018 roku od momentu rekrutacji. W maju grupa dwudziestu uczniów- beneficjentów projektu wraz z dwójką opiekunów : Martą Ulatowską i Małgorzatą Więcek wylecą do Irlandii, gdzie przez miesiąc będą dokształcać się pracując w irlandzkich firmach, każdy w swoim fachu, wg. wybranego kierunku kształcenia w miejscowości Sligo. 

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji do projektu:"Z rumskiego Hipolita do Europy-zagraniczna praktyka i zdobyte doświadczenie szansą na znalezienie pracy" o numerze 2018-1-PL01-KA102-047709 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"realizowanego ze środków
POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów klas trzecich starających się o wyjazd w maju 2019, wraz z Dyrekcją szkoły mamy przyjemność ogłosić jej wyniki:
Gratulujemy!

WYNIK.1

 

wyniki

Dnia 4 października 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt:,, Młodzi kucharze na rynku pracy - praktyki zagraniczne doskonałą formą dokształcania młodzieży i szansą na lepszą pracy’’, w ramach projektu POWERVET-2017-1-PL01-KA102-03731. Koszt projektu wyniósł 51 392 euro. Każdemu uczestnikowi projektu dyrektor szkoły Halina Filińska i członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski oraz koordynator projektu Dorota Gaszta wręczyli Europassy – dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności zawodowe na terenie Unii Europejskiej oraz English Language Certificate. Projekt skierowany był do uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Grupa 18 uczniów odbyła  4 tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii w miejscowości Youghal w hrabstwie Cork. Młodzi stażyści mieszkali u irlandzkich rodzin, a pracowali w restauracjach i hotelach. W wolnych dniach odbywały się wycieczki krajoznawcze oraz kurs języka angielskiego. Praktyki zagraniczne wpłynęły nie tylko na wyższą samoocenę ucznia, młodzież poznała również metody pracy w zagranicznych firmach oraz podniosła swoje kwalifikacje zawodowe.

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/powervet#sigFreeId419b242b33

 

  Z Rumskiego Hipolita do Europy (prezentacja)