Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

04.09.2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

13.10.2023

Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2023

Święto Odzyskania Niepodległości

22.12.2023 w godz. 9.00–11.00

Spotkania przedświąteczne z wychowawcami (klasy Branżowe w ostatnim dniu zajęć)

22.12.2023 w godz. 12.00–14.00

Wspólna wigilia na hali – nauczyciele, klasy III BSIS i V Technikum

23.12.2023–31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2024–11.02.2024

Ferie zimowe

28. 03.2024–2.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego klas V Technikum

01.05.2024

Międzynarodowe Święto Pracy

03.05.2024

Święto Konstytucji 3 maja

30.05.2024

Boże Ciało

21.06.2024

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2024–31.08.2024

Ferie letnie

 

DNI DYREKTORSKIE

02.05.2024

Wtorek przed Świętem 3 Maja

07.05,08.05,09.05.2024

Matura pisemna

31.05.2024

Piątek po Bożym Ciele

03.06.2024

Egzamin zawodowy

4 dni do dyspozycji

 29.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 03.06.2024

                                                                                                                

PODZIAŁ NA OKRESY NAUCZANIA

04.09.2023–31.12.2023

I okres ( kl. V T )

04.09.2023–28.01.2024

I okres ( kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS)

01.01.2024–26.04.2024

II okres ( kl. V T)

29.01.2024–21.06.2024

II okres ( kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS)

 

PRAKTYKI ZAWODOWE TECHNIKUM

140 h (20 dni po 7h)

02.10.2023-27.10.2023

Praktyki klasy:  IV A TŻIUG/TMP, IV B TL, IV C TOT/HOT

06.11.2023-01.12.2023

Praktyki klasy: IV D TUF/SPED

12.02.2024-08.03.2024*

Praktyki klasy: III B TL, III C TOT/HOT

19.02.2024-16.03.2024*

Praktyki klasy: III D TUF

15.04.2024-14.05.2024*

Praktyki klasy: III A TŻiUG, III F SPED/TPM

* termin może ulec zmianie ze względu na Projekt Erasmus

 

EGZAMINY MATURALNE I ZAWODOWE

07, 08, 09. 05.2024

Matura: część pisemna: język polski, matematyka, j. angielski

10.05.2024–24.05.2024

Matura: część pisemna pozostałe przedmioty

11.05.2024–16.05.2024 ( z wyjątkiem 12.05) oraz 20.05.2024-25.05.2024

Matura: część ustna ( j. polski, języki obce nowożytne) - Egzamin jest przeprowadzany w szkole według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

09.01.2024

Egzamin zawodowy: część praktyczna model D

09.01.2024-20.01.2024

Egzamin zawodowy: część praktyczna model W, WK

10.01.2024-15.01.2024

Egzamin zawodowy: część pisemna

03.06.2024

Egzamin zawodowy: część praktyczna model D

03.06.2024–19.06.2024

Egzamin zawodowy: część praktyczna model W, WK

04.06.2024–10.06.2024

Egzamin zawodowy: część pisemna

 

Harmonogram maturalny:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

 Harmonogram egzaminów zawodowych: https://www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

 

KLASYFIKACJA

Do 20.11.2024 do godz.15.00

Przewidywane oceny za I okres w kl. V T

Do 13.12.2023 do godz. 15.00

Wystawienie ocen za I okres w kl. V T

Do 18.12.2023 do godz. 15.00

Przewidywane oceny za I okres w kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

Do 18.01.2024 do godz. 15.00

Wystawienie ocen za I okres w kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

Do 22.03.2024 do godz. 15.00

Przewidywane oceny roczne w kl. V T

Do 15.04.2024 do godz. 15.00

Wystawienie ocen rocznych w kl. V T

23-24.04.2024

Egzaminy klasyfikacyjne kl. V T

Do 14.05.2024 do godz. 15.00

Przewidywane oceny roczne kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

Do 12.06.2024 do godz. 15.00

Wystawienie ocen rocznych w kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

17.06.2024-18.06.2024

Egzaminy klasyfikacyjne kl. I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS                                                                

20.08.2024 wtorek

Matura: egzamin poprawkowy, część pisemna

21.08.2024 środa

Matura: egzamin poprawkowy, część ustna

26.08.2024–27.08.2024

Egzaminy poprawkowe                                                               

 

RADY PEDAGOGICZNE

14.09.2023 godz. 16.00 (czwartek)

Plan nadzoru pedagogicznego

29.09.2023 godz. 16.00 (piątek)

Program wychowawczo-profilaktyczny, zaopiniowanie programu realizacji doradztwa zawodowego

20.12.2023 godz. 16.00 (środa)

Klasyfikacja śródoczna klas V Technikum  + szkolenie egzaminy zawodowe

25.01.2023 godz.16.00 (czwartek)

Klasyfikacja śródroczna klas I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

22.04.2024 godz. 16.00 (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna klas V Technikum + szkolenie maturalne

24.04.2024 godz.17.00 (środa)

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych klas V T

14.06.2024 godz. 16.00 (piątek)

Klasyfikacja roczna klas I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

18.06.2024 godz. 17.00 (wtorek)

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych kl.  I, II, III,IV T, kl. I, II, III BSIS

21.06.2024 godz.14.00 (piątek)

Rada plenarna

28.08.2024 godz. 10.00 (środa)

Rada podsumowująca i rozpoczynająca rok szkolny 2024/2025

Pozostałe rady szkoleniowe będą ustalone w późniejszym terminie

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

14.09.2023 godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z dyrekcją i nauczycielami klasy I Technikum i BSIS

14.09.2023 godz. 17.30

Klasy I Technikum, I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia: spotkanie z Wychowawcą

14.09.2023 godz. 18.30

Klasy II, III, IV, V Technikum: spotkanie z Wychowawcą

21.11.2023 godz. 17.15 + konsultacje 17.15-18.30

Klasy V Technikum  (oceny przewidywane I okres)

20.12.2023 godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy  I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia (oceny przewidywane I okres)

20.12.2023 godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I, II, III, IV Technikum (oceny przewidywane I okres)

25.03.2024 godz. 17.00 + konsultacje 17.30-18.30

Klasy V Technikum (oceny przewidywane roczne)

20.05.2024 godz. 17.00 + konsultacje 17.00-19.00

Klasy I, II, III Branżowa Szkoła I stopnia (oceny przewidywane roczne)

20.05.2024 godz. 17.45 + konsultacje 17.00-19.00

 Klasy I, II, III, IV, V Technikum (oceny przewidywane roczne)

 

ZEBRANIA Z RADAMI KLASOWYMI RODZICÓW

14.09.2023 godz. 19.00

Zebranie Rad klasowych rodziców

20.12.2023 godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrektorem ds. wychowawczych oraz specjalistami

20.05.2024 godz. 18.00

Spotkanie Rad klasowych rodziców z dyrektorem ds. wychowawczych oraz specjalistami

 

SPOTKANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO

21.09.2023 godz. 17.00

Spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły

23.11.2023 godz. 16.00 (czwartek)

Wszyscy wychowawcy, specjaliści, wskazani nauczyciele, wicedyrektor ds. wychowawczych, ew. zaproszeni goście np. z policji, poradni PP

18.01.2024 godz. 16.00 (czwartek)

14.03.2024 godz. 16.00 (czwartek)

23.05.2024 godz. 16.00 (czwartek)

 

ZEBRANIA ZESPOŁÓW D/S  IPET Z RODZICAMI

14.09.2023 od godz. 16.00

Spotkania zespołów ds. IPET uczniów klas pierwszych+ specjaliści

20.12.2023 od godz. 16.00

Spotkania zespołów ds. IPET uczniów wszystkich klas + specjaliści

20.05.2023 od godz. 16.00

Spotkania zespołów ds. IPET uczniów wszystkich klas + specjaliści

 

SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI

04.10.2023 godz. 17.00

Branżowa Szkoła I Stopnia

05.10.2023 godz. 17.00

Technikum – kształcenie dualne