Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik spedytor
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę?

Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Firmy transportowe poszukują specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

 

Okres nauki: 5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane w zakładach pracy lub w ramach projektu ERASMUS+ praktyki zagraniczne.

 

WAŻNE:

 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: egzamin zawodowy oraz matura.

 

U nas nauczysz się:

 • Planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
 • kalkulowania cen usług spedycyjno-transportowych,
 • przygotowywania ładunków do transportu,
 • dobierania środków technicznych do realizacji procesów transportowych,
 • nadzorowania przebiegu procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków,
 • przygotowywania oferty usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym,
 • sporządzania umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia jako:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – klasa IV.

 

 Egzaminy zawodowe:

Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.