Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zajęcia praktyczne
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 15.04.2021 r., Uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 19.04.2021 r. będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
Pozostałych Uczniów BSIS obowiązują dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu przedłużone do 25.04.2021 r.


                                                                                         Sylwia Pojawa
                                                                                         Kierownik szkolenia praktycznego

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

 

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z Branżowej Szkóły I Stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.


                                                                                         Sylwia Pojawa
                                                                                         Kierownik szkolenia praktycznego

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

 

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z Branżowej Szkóły I Stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.


                                                                                         Sylwia Pojawa
                                                                                         Kierownik szkolenia praktycznego

 

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki do 29 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

tygodniowy rozklad bsis


 REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - do pobrania