Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zajęcia praktyczne

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki do 29 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

KORONAWIRUS - AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki w okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Sylwia Pojawa
Kierownik szkolenia praktycznego

tygodniowy rozklad bsis


 REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - do pobrania