wrzesień 2016 roku - Praktyki kl. III B Technikum
maj 2017 roku – Praktyki kl.III A, III C, II C (TOT) Technikum
4 – 26 maja 2017 roku – Matury – część ustna
4 , 5 , 8 maja 2017 roku – Matury – część pisemna : język polski, język angielski, matematyka
9 – 24 maja 2017 roku – Matury – część pisemna – pozostałe przedmioty