Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik przemysłu mody
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

To niezwykle atrakcyjny zawód dla osób kreatywnych, otwartych na zmiany, interesujących się modą i projektowaniem odzieży. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym. System dualny zakłada połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Programy nauczania uwzględniają w dużej mierze potrzeby pracodawców i umożliwiają młodym ludziom podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie natychmiast po zakończeniu nauki.

 

Okres nauki:  5 lat.

Tryb nauki:  dzienny.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA

Nauczane języki dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki.

Praktyki zawodowe: miesięczne praktyki w 3 i 4 klasie realizowane u wyznaczonych przez szkołę pracodawców.

 

WAŻNE:

 • Wybierając zawód Technik Przemysłu Mody, należy mieć na uwadze, że wiele przedmiotów zawodowych związanych jest z różnego rodzaju obliczeniami, tak więc wiedza i umiejętności kandydata w zakresie matematyki, w tym geometrii powinny być na bardzo wysokim poziomie.
 • Nauka praktyczna odbywa się raz w tygodniu w wyznaczonym przez szkołę zakładzie pracy. Koszty dojazdów do zakładu pracy oraz ewentualne koszty zakupu odpowiedniego uniformu i obuwia ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia jest posiadanie orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania określonego zawodu.

 

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo maturalne.

 

U nas nauczysz się:

 • projektowania i stylizacji ubiorów,
 • konstruowania i modelowania formy odzieży,
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • technologii wytwarzania oraz projektowania i prezentowania ubiorów,
 • zasad działania firmy odzieżowej, tworzenia własnych kolekcji,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody,
 • obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego,
 • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu,
 • planowania działań marketingowych i sprzedażowych marki odzieżowej,
 • organizowania profesjonalnych pokazów mody,
 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość:

 • zatrudnienia w zakładzie odzieżowym, salonie mody, butiku, salonie dekoracji okien, sklepie odzieżowym,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem i wykonywaniem wyrobów odzieżowych,
 • pracy na stanowisku kierownika produkcji,
 • pracy na stanowisku pracownik działu przygotowania produkcji,
 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • zarządzania produkcją odzieży,
 • pracy jako projektant mody – konstruktor odzieży,
 • pracy jako projektant tkanin,
 • pracy  jako stylista,
 • pracy jako organizator pokazów mody,
 • pracy jako dziennikarz mody,
 • pracy jako dekorator witryn – marchandiser.

 

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – klasa III,
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych- klasa IV.

 

 Egzaminy zawodowe:

 Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje nie otrzymaniem promocji do klasy wyższej.