BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - FRYZJER - klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 514101)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA -FRYZJER - klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 514101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

FRYZJER - nr zawodu 514101

Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018
CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 1 i 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu.

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracy w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia.

 

Zajęcia praktyczne:  W SALONACH FRYZJERSKICH

 • Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie
 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu.
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu.

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikację AU.21 składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE FRYZJER

 • AU.21  Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
 • projektować nowoczesne fryzury;
 • dobierać kolorystykę: włosów, makijażu do indywidualnych cech klienta;
 • korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
 • wdrażać nowości w technikach fryzjerskich

Możliwości zatrudnienia:

 • podjęcie pracy w salonie fryzjerskim;
 • stworzenie własnego miejsce pracy poprzez otworzenie swojego salonu fryzjerskiego;
 • praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjaliści ds. reklamy i marketingu;
 • praca jako fryzjer-charakteryzator w telewizji, na planie filmowym lub w teatrze.

 

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

FRYZJER - nr zawodu 514101

Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu.

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracy w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia.

Zajęcia praktyczne:  W SALONACH FRYZJERSKICH

Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu.
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu.

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikację A.19 składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE FRYZJER

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:

 • podstawy fryzjerstwa;
 • stylizacja komputerowa;
 • techniki fryzjerskie;
 • zarządzanie salonem fryzjerskim;
 • język angielski zawodowy

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
 • projektować nowoczesne fryzury;
 • dobierać kolorystykę: włosów, makijażu do indywidualnych cech klienta;
 • korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
 • wdrażać nowości w technikach fryzjerskich

Możliwości zatrudnienia:

 • podjęcie pracy w salonie fryzjerskim;
 • stworzenie własnego miejsce pracy poprzez otworzenie swojego salonu fryzjerskiego;
 • praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjaliści ds. reklamy i marketingu;
 • praca jako fryzjer-charakteryzator w telewizji, na planie filmowym lub w teatrze.