Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi podpisał współpracę partnerską z Zespołem Szkół Ekonomiczno - Usługowych z Bytowa w październiku 2015 roku. Współpraca międzyszkolna nauczycieli ma na celu wymianę doświadczeń nauczycieli przedmiotów turystyczno - hotelarskich z obu szkół oraz podnoszenie jakości nauczania przedmiotów zawodowych. Nauczyciele wymieniają się poglądami, współpracują ze sobą przy organizowaniu wspólnych międzyszkolnych warsztatów turystycznych dla młodzieży z obu szkół. Dotychczas odbyły się wspólne warsztaty po Kaszubach, Trójmieście, w Góry Świętokrzyskie, w Góry Stołowe, Wrocławia i Pragi. Nauczyciele organizują konkursy międzyszkolne, do których należy Międzyszkolny Konkurs Turystyczno-Hotelarski, spotykają się na mityngach i konferencjach turystycznych dla nauczycieli. Młodzież dzięki współpracy międzyszkolnej poznaje nowych kolegów i koleżanki, nawiązuje nowe znajomości oraz również może wymienić się zdobywaną wiedzą praktyczną, jak i podpatrzeć sposoby przekazywania wiedzy przez nauczycieli. W 2016 roku współpraca ta została rozszerzona o współpracę z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie.