Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Rada rodziców
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2021/2022

MAŁGORZATA BRZUJSZCZAK-WIŚNIEWSKA - PRZEWODNICZĄCA /KL. 3X/

JADWIGA ROHDE - Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ /KL. 3E/

KAMILA TUBIAK - SKARBNIK /KL. 3 C/

MARZENA MAJKOWSKA - SEKRETARZ /1L/

KOMISJA REWIZYJNA:

MAREK ŁABODA/KL. 3B/

ANTON MILINKOV /KL. I C/

ELŻBIETA MARSZALL-KACZYKOWSKA /KL. 3F/

IZABELLA  BORK /KL. 3H/

SŁAWOMIR KLOSE /KL. 4D/

MAGDALENA SZYK /KL. 3H/

KRYSTYNA HILDEBRANDT /KL. 2D/

 

Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. W roku szkolnym 2021/2022 ustalono składkę w wysokości: 100 zł rocznie. Zebrane pieniądze przeznaczane są na szczególne wydatki dla Państwa dzieci, przede wszystkim takie, jak: nagrody na koniec roku szkolnego, za udział w zawodach sportowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza nią oraz wiele innych ważnych aktywności uczniów.Wpłat prosimy dokonywać na konto: 

Rada Rodziców PZS nr 2 w Rumi:

BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY

53 8351 0003 0000 1094 2000 0010