Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją

Jesteś osobą zorganizowaną i  potrafisz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

Okres nauki:  4 lata dla absolwentów Gimnazjów, 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych

Tryb nauki:  dzienny

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie i świadectwo maturalne.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym
 • organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych

Dlaczego warto wybrać „Hipolita”:

 • nowoczesna i zmodernizowane obiekty szkoły
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów
 • wycieczki
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + i POWER VET
 • udział w konkursach
 • zapewniamy praktyki zawodowe  w  LEROY MERLIN, URZĘDZIE CELNYM oraz  w lokalnych przedsiębiorstwach transportowych

Współpraca z uczelniami:

 • z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu

Praca:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia jako specjalista do sraw:

 • zaopatrzenia
 • sprzedaży i prognozowania popytu
 • planowania zakupów
 • handlu elektronicznego (e-commerce)
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • gospodarki odpadami
 • planowania produkcji i zapasów
 • gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań
 • transportu wewnętrznego
 • konstruowania rozkładów jazdy
 • logistycznych służb mundurowych i kryzysowych

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu