TECHNIK LOGISTYK -  klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 333107)

TECHNIK LOGISTYK - klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 333107)

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK - nr zawodu 333107 
klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: AU.22 i AU.32
 • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

AU.22. Obsługa magazynów

AU.32. Organizacja transportu

 

- Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.22 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
- Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację AU.32. odbywa się w klasie czwartej.

Jeśli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • nauczysz się planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • nauczysz się zarządzania zapasami;
 • poznasz w jaki sposób można organizować prace związane z gospodarką magazynową; transportem i spedycją;
 • nauczysz się zarządzania gospodarką odpadami;
 • poznasz planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych;
 • rozwiniesz swoje umiejętności przez odbywanie praktyk i współpracę z LEROY MERLIN, URZĘDEM CELNYM oraz lokalnymi przedsiębiorstwami transportowymi;
 • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym.


Możliwości zatrudnienia jako specjalista ds.:
zaopatrzenia;
sprzedały i prognozowania popytu;
planowania zakupów;
handlu elektronicznego (e-commerce);
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
gospodarki odpadami;
planowania produkcji i zapasów;
gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań;
transportu wewnętrznego;
konstruowania rozkładów jazdy;
logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK - nr zawodu 333107 
klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: A.30, A.31, A.32;
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

- Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.30. odbywa się pod - koniec klasy drugiej.
- Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.31. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
- Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację A.32. odbywa się w klasie czwartej.

Jeśli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • nauczysz się planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • nauczysz się zarządzania zapasami;
 • poznasz w jaki sposób można organizować prace związane z gospodarką magazynową; transportem i spedycją;
 • nauczysz się zarządzania gospodarką odpadami;
 • poznasz planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych;
 • rozwiniesz swoje umiejętności przez odbywanie praktyk i współpracę z LEROY MERLIN, URZĘDEM CELNYM oraz lokalnymi przedsiębiorstwami transportowymi;
 • nauczysz się wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym.

Przedmioty zawodowe w programie nauczania: 
dystrybucja;
laboratorium magazynowe;
laboratorium transportowo-spedycyjne;
logistyka w jednostkach gospodarczych i administracji;
logistyka w procesach produkcji;
planowanie przepływu zasobów i informacji;
procesy transportowe w logistyce;
przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej;
zapasy i magazynowanie;
język angielski zawodowy.

Możliwości zatrudnienia jako specjalista ds.:
zaopatrzenia;
sprzedały i prognozowania popytu;
planowania zakupów;
handlu elektronicznego (e-commerce);
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
gospodarki odpadami;
planowania produkcji i zapasów;
gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań;
transportu wewnętrznego;
konstruowania rozkładów jazdy;
logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.