BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KUCHARZ - klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 512001)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - KUCHARZ - klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 512001)

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KUCHARZ - nr zawodu 512001

Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 1 i 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zaęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia

Praktyka zawodowa: W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa praktykę w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:

 • Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji TG.07., który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE KUCHARZ

 • TG.07.Sporządzanie potraw i napojów

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • sporządzać potrawy i napoje;
 • właściwego procesu technologicznego produkcji gastronomicznej;
 • dobierać naczynia do serwowania potraw;
 • dekorować potrawy;
 • sposobu przechowywania i zabezpieczania żywności;
 • korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych w produkcji gastronomicznej

Możliwości zatrudnienia:

 • kucharz w restauracji, hotelu, domach wczasowych, firmach cateringowych, itp.;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej

 

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KUCHARZ - nr zawodu 512001

Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

 

Zajęcia praktyczne: W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:

 • Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji T.6., który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE KUCHARZ

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:

 • podstawy działalności w gastronomii;
 • pracownia gastronomiczna;
 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii;
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
 • język angielski zawodowy

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • sporządzać potrawy i napoje;
 • właściwego procesu technologicznego produkcji gastronomicznej;
 • dobierać naczynia do serwowania potraw;
 • dekorować potrawy;
 • sposobu przechowywania i zabezpieczania żywności;
 • korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych w produkcji gastronomicznej

Możliwości zatrudnienia:

 • kucharz w restauracji, hotelu, domach wczasowych, firmach cateringowych, itp.;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży gastronomicznej