Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Kursy zawodowe

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Terminy turnusów dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników zostaną podane w terminie późniejszym.