Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - PGZ Stocznia Wojenna
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Logo-PGZ-Stocznia-WOjenna.png

STOCZ.jpg

27.10. 2020 roku Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego podpisał umowę o współpracy z  PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o.o.

Umowa została podpisana w celu podjęcia współpracy dotyczącej utworzenia klasy patronackiej dla uczniów kształcących się w zawodach:

- monter kadłubów jednostek pływających – branża transportu wodnego

- monter systemów rurociągowych – branża mechaniczna

- mechanik – monter maszyn i urządzeń – branża mechaniczna

Zgodnie z umową uczniowie praktyczną naukę zawodu będą odbywać u pracodawcy PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, wiedzy i potencjału Stron. 

 

1200px PGZ Stocznia Wojenna