Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Dokumenty
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

Szkoła

Zajęcia edukacyjne

Technikum

Język polski

Matematyka

Język angielski

Geografia – zawody: technik organizacji turystyki, technik logistyk, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik hotelarstwa

Biologia – zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich

Branżowa szkoła I stopnia

Język polski

Matematyka

Język angielski

Geografia

Branżowa szkoła II stopnia

Język polski

Matematyka

Język angielski

Geografia, biologia, chemia, fizyka: dwa przedmioty do wyboru