BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - SPRZEDAWCA - klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 522301)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - SPRZEDAWCA - klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 522301)

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA

SPRZEDAWCA - nr zawodu 522301

Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018
CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 1 i 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek - człowiek. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku, dbałość o własny wygląd.
Zajęcia praktyczne: W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:

 • Pod koniec klasy trzeciej uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji AU.20.który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

 • AU.20.Prowadzenie sprzedaży

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się wykonywać następujące zadania zawodowe:

 • przyjmować dostawy;
 • przygotowywać towary do sprzedaży;
 • wykonywać prace związane z obsług klientów;
 • realizować transakcje kupna i sprzedaży

Możliwości zatrudnienia:

 • praca w różnych placówkach handlowych;
 • stworzenie własnego miejsce pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją jako np. przedstawiciel handlowy lub pracownik salonu sprzedaży

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

SPRZEDAWCA - nr zawodu 522301

Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek - człowiek. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku, dbałość o własny wygląd.
Zajęcia praktyczne: W PUNKTACH SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:

 • Pod koniec klasy 3 uczeń zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji A.18., który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:

 • organizacja i techniki sprzedaży;
 • towar jako przedmiot handlu;
 • obsługa klientów;
 • przedsiębiorca w handlu;
 • komputer w sklepie;
 • język angielski zawodowy

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się wykonywać następujące zadania zawodowe:

 • przyjmować dostawy;
 • przygotowywać towary do sprzedaży;
 • wykonywać prace związane z obsług klientów;
 • realizować transakcje kupna i sprzedaży

Możliwości zatrudnienia:

 • praca w różnych placówkach handlowych;
 • stworzenie własnego miejsce pracy poprzez podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją jako np. przedstawiciel handlowy lub pracownik salonu sprzedaży

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.