W skład Samorządu wchodzą następujące osoby: 

Krzysztof Steinka  - przewodniczący Samorządu 

Natalia Sztenderska - z-ca Przewodniczącego Samorządu 

Aldona Erlich - sekretarz 

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/samorzad-uczniowski#sigFreeIdaf68045fb4

W roku szkolnym 2018/2019 opiekunami Samorządu Szkolnego są Panie: Magdalena Karczewska-Wysocka i Magdalena Arent. Samorząd szkolny inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.