Samorząd uczniowski w naszej szkole to praca zespołowa nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej.
Tworzą go:
Natalia Ignatowicz- przewodnicząca
Maciej Tarnowski - zastępca,
Bartosz Bigocki - sekretarz


Samorząd szkolny inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.Nad całokształtem prac samorządu czuwają opiekunowie:
Magdalena Furmańska i Marta Ulatowska.Uczestniczą one w zebraniach samorządu oraz pośredniczą w rozmowach z dyrekcją i radą pedagogiczną.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.hipolit.info/samorzad-uczniowski#sigFreeIdaf68045fb4