Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Projekt 4.1
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

 

Dnia 6 czerwca 2017 roku dyrektor ZSP nr 2 w Rumi Halina Filińska podpisała umowę z firmą Volfram reprezentowaną przez Pana Wojciecha Mokrzyckiego i Mirosława Podgórskiego na rozbudowę szkoły.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego -  kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zostanie zrealizowany projekt: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem".