TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 422103)

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 422103)

 

 

 

 

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - nr zawodu 422103 
klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: TG.14 i TG.15;
 • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TG.14.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje TG.14.odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację TG.15.odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Jeśli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • poznasz walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne Polski i świata;
 • nauczysz się jak zamawiać usługi turystyczne;
 • poznasz sposoby prowadzenia rezerwacji imprez i usług turystycznych;
 • nauczysz się opracowywać dokumentację usług turystycznych;
 • poznasz kalkulację i rozliczanie kosztów usług turystycznych;
 • poznasz specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego;
 • nauczysz się interpretować i wykorzystywać przepisy prawa dotyczące turystyki;
 • nauczysz się udzielania informacji turystycznej, obsługi konferencji i kongresów oraz obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych.


Możliwości zatrudnienia:
biura podróży;
agencje turystyczne;
hotele, restauracje, agroturystyka;
domy wczasowe;
punkty informacji turystycznej;
urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
biura organizatorów kongresów i konferencji;
lotniska;
własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 

 

 

 

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ - nr zawodu 422103 
klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: T.13. i T.14;
 • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

T.13.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych


Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje T.13.odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.14.odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Jeśli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to:

 • poznasz walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne Polski i świata;
 • nauczysz się jak zamawiać usługi turystyczne;
 • poznasz sposoby prowadzenia rezerwacji imprez i usług turystycznych;
 • nauczysz się opracowywać dokumentację usług turystycznych;
 • poznasz kalkulację i rozliczanie kosztów usług turystycznych;
 • poznasz specjalistyczne programy komputerowe stosowane do obsługi ruchu turystycznego;
 • nauczysz się interpretować i wykorzystywać przepisy prawa dotyczące turystyki;
 • nauczysz się udzielania informacji turystycznej, obsługi konferencji i kongresów oraz obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych.

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:
podstawy turystyki;
geografia turystyczna;
marketing usług turystycznych;
organizacja i planowanie imprez i usług turystycznych;
podstawy działalności gospodarczej w turystyce;
pracownia informacji turystycznej;
pracownia obsługi informatycznej;
pracownia turystyki;
język angielski zawodowy.

Możliwości zatrudnienia:
biura podróży;
agencje turystyczne;
hotele, restauracje, agroturystyka;
domy wczasowe;
punkty informacji turystycznej;
urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
biura organizatorów kongresów i konferencji;
lotniska;
własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.