Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Technik organizacji turystyki
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

Okres nauki: 5 lat dla absolwentów Szkół Podstawowych.

Tryb nauki:  dzienny.

Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie i  świadectwo maturalne.

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

U nas nauczysz się:

 • organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych,
 • stosować różne formy sprzedaży usług,
 • opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych,
 • planować i organizować czas wolny klientów,
 • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej.

Dlaczego warto wybrać Hipolita?

 • nowoczesne i zmodernizowane obiekty szkoły,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu,
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + oraz POWER VET,
 • udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów.

Współpraca z firmami, uczelniami:

Szkoła posiada podpisane umowy partnerskie:

 • z firmą turystyczną Rainbow Tours, w której nasi uczniowie mają możliwość odbywać praktyki oraz staże,
 • z Zespołem Szkół Handlowych w Sopocie, o współpracy międzyszkolnej,
 • z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie o współpracy międzyszkolnej,
 • z Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni w ramach umowy partnerskiej z Gdyńskim Centrum Sportu.

Możliwości zatrudnienia:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • hotele,
 • restauracje,
 • agroturystyka,
 • domy wczasowe,
 • punkty informacji turystycznej,
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • biura organizatorów kongresów i konferencji,
 • lotniska,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 Linki :

https://www.youtube.com/watch?v=-ftDg08vNkU

https://turystah.blogspot.com

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • TGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych,
 • TGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.