Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Monter systemów rurociągowych
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Masz orientację przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, chcesz rozwinąć swoje uzdolnienia techniczne i pracować w zespole zajmującym się instalacją i montażem systemów rurociągowych? Wybierz ten zawód.

 

Klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna.

Okres nauki:  3 lata.

 

Tryb nauki: 

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole,
 • zajęcia praktyczne u pracodawcy PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

 

WAŻNE:

 • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczniowie dostarczają do szkoły w momencie potwierdzenia woli przyjęcia wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – zgodnie z terminami rekrutacyjnymi.

 

U nas nauczysz się:

 • wykonywania ręcznej i mechanicznej obróbki rur,
 • wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągowych,
 • wykonywania montażu systemów rurociągowych,
 • wykonywania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość zatrudnienia:

 • w PZG Stoczni Wojennej,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się instalacją, montażem, eksploatacją rurociągów i systemów rurociągowych,
 • w modernizacji przedsiębiorstw energetycznych,
 • w firmach z obszaru przemysłu wydobywczego, petrochemicznego, kanalizacyjnego,
 • w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji energii elektrycznej, pozyskiwania gazu ziemnego, przy zastosowaniu
  niekonwencjonalnych sposobów jego wydobycia,
 • przy budowie dużych systemów rurociągowych,
 • w małych firmach, specjalizujących się w montażu rurociągów,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, wykorzystujących różne nośniki energii do celów grzewczych technologicznych.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie : 

 • MEC.04. Montaż systemów rurociągowych – klasa III.

 

Egzaminy:

Nauka zawodu kończy się obowiązkowym egzaminem organizowanym przez OKE w Gdańsku.

 

Więcej informacji o zawodzie znajdziesz :