Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Ubezpieczenie

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Szanowni Rodzice

informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców  naszej szkoły, spośród nadesłanych ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego z różnych Towarzystw, zdecydowała o wyborze grupowego ubezpieczenia NNW z oferty INTERRISK EDU PLUS.

SUMA UBEZPIECZENIA   20 000 zł    -      składka 37,20 zł

 Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych Edu Plus 2019/2020

Świadczenia

Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna / limit

NNW – świadczenia podstawowe:

1

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

2

Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku NW    ( w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% sumy ubezpieczenia

100% sumy ubezpieczenia

3

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na

zlecenie

do wysokości 30% sumy ubezpieczenia

4

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

10% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo

5

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

10% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo

6

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

1% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo

7

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

1% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo

       

OPCJE DODATKOWE

Oparzenia wyniku NW                        - SU 10 000 zł

Koszty leczenia w wyniku NW           - SU   5 000 zł

Koszty leczenia  stomatologicznego w wyniku   NW                                                        - SU   5 000 zł  

Uciążliwe leczenie w wyniku NW       - SU   5 000 zł

Operacje w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku                                               - SU  2 000 zł

II stopień -10%SU, III stopień-30%SU, IV stopień- 50%SU

do 20% sumy ubezpieczenia podlimit na rehabilitację 500 zł

do 10% sumy ubezpieczenia

 2% sumy ubezpieczenia, leczenie będące następstwem NW, w wyniku którego nie nastąpił trwały uszczerbek, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niż 10 dni  

Zgodnie z TABELĄ NR 8 i 9 OWU

Aby ubezpieczyć dziecko należy:

1 – wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2 – podać numer ID Klienta: 5x54g

3 – zapłacić składkę

4 – zwrot podpisanego Oświadczenia do Wychowawcy Klasy

 

 Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody

22 212 20 12 (Biuro Obsługi Klienta InterRisk Kontakt)

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   http://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

   InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

   Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Nr polisy 071450

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

Ubezpieczenie EDU PLUS