Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Koronawirus
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Po ponad trzech latach od wystąpienia pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 5 marca 2023 roku oficjalnie ogłosiła koniec pandemii Covid-19. "Z wielką nadzieją ogłaszam, że globalny stan zagrożenia spowodowany Covid-19 dobiegł końca" - przekazał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus w trakcie konferencji prasowej.

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/who-oglasza-koniec-pandemii-covid-19-ten-dzien-przejdzie-do-historii-aa-TNtt-rPw1-AT4v.html

 

Przypominająca dawka szczepienia przeciw COVID-19 wzmocni Twoją odporność.

Nie każda szczepionka chroni przed chorobą przez całe życie. W niektórych przypadkach odporność maleje wraz z upływem czasu. Żeby ją utrzymać, konieczne jest powtórzenie szczepienia. Dawka przypominająca jest bezpieczna, a jej przyjęcie jest konieczne w celu zwiększenia zmniejszonej odporności.  

Kiedy mogę przyjąć dawkę przypominającą?

Przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 mogą przyjąć wszyscy, którzy ukończyli 6. miesiąc życia z zachowaniem odstępu 3 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Ryzyko zgonu z powodu COVID19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest dużo większe.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kolejne-dawki-szczepionki

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 16 maja nastąpi koniec stanu epidemii w Polsce. Jak przekazał, zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.   

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Więcej informacji na :  https://portal.abczdrowie.pl/koniec-stanu-epidemii-minister-zdrowia-oglosil-stan-zagrozenia-epidemicznego                                          

 

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe Wytyczne pozwalają na dalsze utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Więcej informacji znajduje się na:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-wytyczne-zachowania-bezpieczenstwa-zdrowotnego

Rząd podjął decyzję o zniesieniu kolejnych obostrzeń i restrykcji epidemicznych w Polsce. Od poniedziałku 28 marca, nie będzie już obowiązywał nakaz zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Zniesiony zostanie też obowiązek izolacji i kwarantanny domowej, a także kwarantanny związanej z wjazdem do Polski.


Więcej:

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Koniec-maseczek-i-kwarantanny.-Od-kiedy-Lista-obostrzen-w-Polsce-zmalala-do-zera

https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-Dzienniku-Ustaw-opublikowano-rozporzadzenie-o-zniesieniu-obowiazku-noszenia-maseczek-8306470.html

Od 1 marca zaczną obowiązywać łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zniesiono limity i ograniczenia z wyjątkiem: izolacji chorego i kwarantanny dla współdomownika, kwarantanny przyjazdowej, obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-marca-lagodniejsze-zasady-bezpieczenstwa-sprawdz-co-sie-zmieni

 

Najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036701.pdf

 

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia dokumentacji szczepień ochronnych w postaci elektronicznej w e-Karcie Szczepień

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-ministra-zdrowia-w-sprawie-prowadzenia-dokumentacji-szczepien-ochronnych-w-postaci-elektronicznej-w-e-karcie-szczepien

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – aktualizacja

18.02.2022

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” zaktualizowaliśmy Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Materiały

Wytyczne MEiN MZ i GIS dla szkół ​_ aktualizacja 18​_02​_2022.docx
Wytyczne​_MEiN​_MZ​_i​_GIS​_dla​_szkół​_​_​_aktualizacja​_18​_02​_2022.pdf0.83MB
Wytyczne MEiN MZ i GIS dla szkół ​_ aktualizacja 18​_02​_2022.docx

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000035401.pdf

Szanowni Państwo, 

mając na względzie bezpieczeństwo uczniów i pracowników na terenie szkół, prosimy o wzmocnienie działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w środowisku szkolnym. 

Przypominamy i zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do aktywnego korzystania podczas zajęć z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień:

Dodatkowo zachęcamy do udostępnienia na terenie przedszkola, szkoły lub placówki plakatów informujących o szczepieniach przeciw COVID-19, które zostały załączone do wiadomości. Plakaty zawierają kody QR, które odsyłają do ważnych informacji o szczepieniach. Rozwiązanie to ułatwi rodzicom i uczniom zapoznanie się z materiałami.

Przypominamy również, że wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich na podstawie dotychczasowej organizacji szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od listopada 2021 r. Szczegółowe informacje w tej sprawie są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype,

Dodatkowe informacje dotyczące szczepień znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwa Edukacji i Nauki

Załączniki:

  1. Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 5-11 lat - plakat - plik png
  2. Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat - plakat - plik pdf
  3. Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat - plakat - plik png
  4. Szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 5-11 lat - plakat - plik pdf