TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH -  klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 343404)

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 343404)

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - nr zawodu 343404 
klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: TG.07 i TG.16
 • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 


TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje TG.07 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację TG.16 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • sporządzał i eksponował potrawy i napoje;
 • kontrolował jakość produkcji i usług gastronomicznych;
 • układał racjonalne jadłospisy;
 • sporządzał kosztorysy uroczystości;
 • obliczał kaloryczność potraw;
 • doboru form obsługi konsumenta;
 • oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania.

Możliwości zatrudnienia: 
- praca na stanowisku kierownika do spraw Żywienia w zakładach gastronomicznych;
- praca na stanowisku menagera do spraw planowania i organizowania usług gastronomicznych;
- praca na stanowisku kierownika produkcji gastronomicznej;
- planowanie asortymentu potraw oraz ich kontroli;
- na stanowisku kucharza w : restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych, itp.;
- prowadzenie własnej działalności;

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: studia wyższe w kierunkach pokrewnych (np. Technologia Żywności, Dietetyka, Zdrowie publiczne) oraz kursy kwalifikacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - nr zawodu 343404 
klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata;
 • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: T.6. i T.15;
 • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
 • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
T.6. Sporządzanie potraw i napojów
- przechowywanie żywności;
- sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
- planowanie i ocena żywienia;
- organizowanie produkcji gastronomicznej;
- planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje T.6 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.15 odbywa się pod koniec klasy czwartej.

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:

 • sporządzał i eksponował potrawy i napoje;
 • kontrolował jakość produkcji i usług gastronomicznych;
 • układał racjonalne jadłospisy;
 • sporządzał kosztorysy uroczystości;
 • obliczał kaloryczność potraw;
 • doboru form obsługi konsumenta;
 • oceniać jakość żywności oraz jej przechowywania.

Możliwości zatrudnienia: 
- praca na stanowisku kierownika do spraw Żywienia w zakładach gastronomicznych;
- praca na stanowisku menagera do spraw planowania i organizowania usług gastronomicznych;
- praca na stanowisku kierownika produkcji gastronomicznej;
- planowanie asortymentu potraw oraz ich kontroli;
- na stanowisku kucharza w : restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych, itp.;
- prowadzenie własnej działalności;

Możliwości kontynuowania nauki w tym kierunku: studia wyższe w kierunkach pokrewnych (np. Technologia Żywności) Dietetyka, Zdrowie publiczne) oraz kursy kwalifikacyjne.

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:
- działalność gospodarcza w gastronomii;
- organizacja produkcji gastronomicznej;
- pracownia gastronomiczna;
- pracownia obsługi klienta;
- pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej;
- technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
- usługi gastronomiczne;
- wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii;
- zasady żywienia;
- język angielski zawodowy.