TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH -  klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 514105)

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 514105)

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - nr zawodu 514105
klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

  • nauka trwa 4 lata;
  • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: AU.21 i AU.26
  • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
  • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26. Projektowanie fryzur


Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje AU.21.odbywa się w klasie trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację AU.26.odbywa się pod koniec czwartej klasy.

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:
wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
projektować nowoczesne fryzury;
dobierać kolory: włosów, makijażu do indywidualnych cech klienta;
korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
wdrażać możliwości w technikach fryzjerskich;
planować i organizować prace związane z funkcjonowaniem salonów fryzjerskich;
zarządzanie zasobami ludzkimi.


Możliwości zatrudnienia:
praca w salonie fryzjerskim;
menadżer salonu fryzjerskiego;
stworzenie własnego miejsca pracy poprzez otworzenie salonu fryzjerskiego;
praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjalności ds. reklamy i marketingu;
praca jako fryzjer-charakteryzator w telewizji, na planie filmowym lub w teatrze.

 

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - nr zawodu 514105

klasy 2, 3, 4 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

  • nauka trwa 4 lata;
  • uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe: A.19 i A.23;
  • w trzeciej klasie technikum miesięczne praktyki zawodowe;
  • egzamin maturalny.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur

Egzamin potwierdzający pierwsze kwalifikacje A.19.odbywa się pod koniec trzeciej klasy.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.23.odbywa się pod koniec czwartej klasy.

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to nauczysz się:
wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie;
projektować nowoczesne fryzury;
dobierać kolory: włosów, makijażu do indywidualnych cech klienta;
korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej;
wdrażać możliwości w technikach fryzjerskich;
planować i organizować prace związane z funkcjonowaniem salonów fryzjerskich;
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:
organizacja salonu fryzjerskiego;
podstawy fryzjerstwa;
pracownia fryzjerska;
pracownia wizualizacji we fryzjerstwie;
techniki fryzjerskie;
wizualizacja wizerunku.

Możliwości zatrudnienia:
praca w salonie fryzjerskim;
menadżer salonu fryzjerskiego;
stworzenie własnego miejsca pracy poprzez otworzenie salonu fryzjerskiego;
praca w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciele handlowi lub specjalności ds. reklamy i marketingu;
praca jako fryzjer-charakteryzator w telewizji, na planie filmowym lub w teatrze.