BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - KLASA WIELOZAWODOWA Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - KLASA WIELOZAWODOWA Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018
Obecnie kształcimy w zawodach:

721301 - BLACHARZ

721306 – BLACHARZ SAMOCHODOWY

751201 - CUKIERNIK

741203 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

741103 - ELEKTRYK

343101 – FOTOGRAF

711301 – KAMIENIARZ

753105 – KRAWIEC

713201 - -LAKIERNIK

712616 – MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

712905 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

611303 - OGRODNIK

818116 – OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

751204 - PIEKARZ

752205 – STOLARZ

722204 -- ŚLUSARZ

753402 - TAPICER

751107 - WĘDLINIARZ

731305 – ZŁOTNIK – JUBILER

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w szkole nauka przedmiotów ogólnokształcących;
 • nauka przedmiotów zawodowych na kursach;
 • w klasie 1 i 2 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się jeden dzień w tygodniu

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia

 

Zajęcia praktyczne: Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • w pierwszej i drugiej klasie po 24 godz. w tygodniu
 • w trzeciej klasie 32 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

JEŚLI CHCIAŁBYŚ SIĘ KSZTAŁCIĆ W INNYM ZAWODZIE, ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOŁY I ZAPYTAJ O TAKĄ MOŻLIWOŚĆ.

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA WIELOZAWODOWA

Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018
Obecnie kształcimy w zawodach:

721301 - BLACHARZ

721306 – BLACHARZ SAMOCHODOWY

751201 - CUKIERNIK

741203 – ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

741103 - ELEKTRYK

343101 – FOTOGRAF

711301 – KAMIENIARZ

753105 – KRAWIEC

713201 - -LAKIERNIK

712616 – MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

712905 – MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

611303 - OGRODNIK

818116 – OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

751204 - PIEKARZ

752205 – STOLARZ

722204 -- ŚLUSARZ

753402 - TAPICER

751107 - WĘDLINIARZ

731305 – ZŁOTNIK – JUBILER

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w szkole nauka przedmiotów ogólnokształcących;
 • nauka przedmiotów zawodowych na kursach;
 • w klasie 2 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się jeden dzień w tygodniu

Zajęcia praktyczne: Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 24 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie  32 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną