BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 723103)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA -MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018 (nr zawodu 723103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANZOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - nr zawodu 723103

Klasa 1 w roku szkolnym 2017/2018
CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 1 i 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

Warunki przyjęcia:

 • wypełnienie i złożenie PODANIA - ANKIETY;
 • dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • potwierdzenie praktyki na PODANIU - ANKIECIE i dostarczenie we wrześniu umowy o pracy w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia metryki urodzenia;
 • 2 zdjęcia

Zajęcia praktyczne: W WARSZTATACH MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikację MG.18 składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - nr zawodu 723103

Klasa 2 i 3 w roku szkolnym 2017/2018

CYKL KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata;
 • w klasie 2 zajęcia edukacyjne odbywają się trzy dni w tygodniu;
 • w klasie 3 zajęcia edukacyjne odbywają się dwa dni w tygodniu

Zajęcia praktyczne:  W WARSZTATACH MECHANIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Uczeń, z którym została podpisana przez ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, odbywa zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.

 • W pierwszej i drugiej klasie po 16 godz. w tygodniu
 • W trzeciej klasie 24 godz. w tygodniu

Egzaminy zawodowe:
Nauka zawodu kończy się zdaniem jednego z niżej wymienionych egzaminów:

 • egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej

lub

 • egzaminem potwierdzającym kwalifikację M.18 składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Przedmioty zawodowe w programie nauczania:

 • bezpieczeństwo i prawo pracy;
 • budowa i naprawa pojazdów samochodowych;
 • diagnostyka pojazdów samochodowych;
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym;
 • przepisy ruchu drogowego;
 • technologia mechaniczna;
 • język angielski zawodowy

Jeżeli zdecydujesz się na kształcenie w tym zawodzie, to będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwiają absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych