Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Przetargi
A A

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Udzielenie zamówienia-kursy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie BIP nr 534427-N-2017

Modyfikacja

SIWZ PRZETARG NA KURSY 18.07.2017

Załączniki