Regulamin rekrutacji - rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin - szkoły dla młodzieży (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia) - plik pdf

  Podanie - Ankieta (Technikum) - plik pdf

 Podanie - Ankieta (Branżowa Szkoła I Stopnia) - plik pdf

 

WAŻNA INFORMACJA

 

OBOWIĄZKOWO  każdy uczeń  klasy pierwszej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zobowiązany jest  do posiadania pracowniczej książeczki  zdrowia.

Od 14 lipca br. w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia niezbędne do wykonania badań w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wejherowie.

We wrześniu zostanie wyznaczony termin bezpłatnych badań lekarskich, które będą przeprowadzone na terenie naszej szkoły przez lekarza medycyny pracy.