Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi - Rekrutacja

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

 

 

technik logistyktechnik spedytortechnik uslug fryzjerskichtechnik hotelarstwatechnik przemyslu modytechnik organizacji turystykitechnik zywienia i uslug gastronomicznychzawodowka fryzjerzawodowka kucharzzawodowka mechanik samochodowyzawodowka sprzedawcaklasa wielozawodowa

 

 terminy gazetka aktualne JPG

ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UWAGA UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

Informacja dla uczniów klas ósmych, którzy nie ukończą 15 lat do końca roku 2020 i będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Podstawa prawna: 1. Dział dziewiąty Kodeksu pracy „Zatrudnienie młodocianych” Art. 190 – 196 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) 2. Rozporządzenie MEN z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59)

  • Uczeń, który będzie realizował praktyczną naukę zawodu zorganizowaną przez pracodawcę zawiera umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na okres całego cyklu kształcenia
  • Młodociany uczeń podpisuje umowę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu przed rekrutacją do szkół
  • Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, uzyskania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego
  • Do klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu

(informację opracował: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie)

 

PODANIE - ANKIETA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

PODANIE – ANKIETA TECHNIKUM

Regulamin rekrutacji Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Rumi

 

 

Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie badanie. 

W  obecnej   sytuacji   empidemii   może   on   zostać   złożony   drogą   mailową   i   tą   samą drogą   szkoła   może   przesłać   do   nas   opinię   o   wychowanku   (   mailem   na   adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skanem na ten sam adres).

Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres)
Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres).
Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres).
Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres).
Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres).
Nadchodzi czas, w którym niezbędne są decyzje związane z przyszłością uczniów klas VIII,
którzy planują naukę w szkole branżowej I stopnia, a
nie ukończą 15 lat do końca 2020 r
.
Zgodnie z Kodeksem pracy, dział IX „ zatrudnienie młodocianych”, art. 190-196 (Dz. U. z
2018r. poz 917 ze zmianami) uczniowie którzy ukończą ośmioletnią szkołę podstawową
niemając 15 lat może być zatrudniona jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.
Opiekun prawny dziecka powinien złożyć do Poradni wniosek o zezwolenie na zatrudnienie
młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
Proszę o zorientowanie się czy wśród Waszych ósmoklasistów są tacy uczniowie, którzy nie
ukończą 15 roku życia do końca 2020r i przekazanie ich rodzicom informacji o konieczności
badań w PPP. Rodzice powinni wraz z opinią szkolną złożyć do naszej PPP wniosek o takie
badanie. W obecnej sytuacji empidemii może on zostać złożony drogą mailową i tą samą
drogą szkoła może przesłać do nas opinię o wychowanku ( mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skanem na ten sam adres).

 

Wnioski o wystawienie skierowania do kształcenia specjalnego:

Rodziców/prawnych opiekunów

Osoby pełnoletniej oraz arkusze zgody i przyjęcia informacji RODO, które są integralną częścią obydwu rodzajów wniosków