Ogłoszenie nr 93517-2017 z dnia 2017-06-06 r. Wejherowo: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf)

Ogłoszenie nr 90574 - 2017 z dnia 2017-05-31 r. Wejherowo: Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na podstawie art.39 Prawo zamówień publicznych na Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy zgodnie z art. 91 ust.1 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.05.2017 (plik pdf)

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na podstawie art.39 Prawo zamówień publicznych na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem zgodnie z art. 91 ust.1 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- nadzór inwestorski (plik pdf)

 

 

Komisja przetargowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi informuje, że dnia 08.05.2017 r. o godzinie 9:00 odbyło się otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem

  Otwarcie ofert(plik pdf)

Otwarcie ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.

Otwarcie ofert (plik pdf)

Dot. Przetargu ogłoszonego w dniu 21.04.2017 r. na wyłonienie kompleksowego inspektora nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o Kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem W dniu 24.04.2017 r wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów zawartych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej