HIPOLIT.INFO
TECHNIKUM
SZKOŁA ZAWODOWA
OFERTA EDUKACYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
NOWA STRONA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Samorząd Uczniowski

dodano: 2014-10-22

Samorząd uczniowski w naszej szkole to praca zespołowa nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej.
Tworzą go:
Natalia Ignatowicz- przewodnicząca
Maciej Tarnowski - zastępca,
Bartosz Bigocki - sekretarz
Samorząd szkolny inicjuje i włącza się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych.Dba o interesy uczniów oraz o dobre imię i honor szkoły - reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.Nad całokształtem prac samorządu czuwają opiekunowie:
Magdalena Furmańska i Marta Ulatowska.Uczestniczą one w zebraniach samorządu oraz pośredniczą w rozmowach z dyrekcją i radą pedagogiczną.

(C) HIPOLIT.INFO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi

84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 57
tel/fax (58) 671 13 36
e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl